Thứ sáu, 4/6/2021, 14:52
Lượt đọc: 34

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

 • Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non;
 • Căn cứ tình hình thực tế về CSVC, đội ngũ CBGVNV của nhà trường;

Trường mầm non tự thục Minh Đức xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 • Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ theo đúng độ tuổi và thực hiện có hiệu quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1.
 • Đảm bảo công khai, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh.
 • Không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh/lớp tại trường.

II. NỘI DUNG:

1. Đối tượng:

Tất cả các bé trong độ tuổi mầm non có đủ điều kiện như thông báo của nhà trường (Đính kèm theo kế hoạch). Đối với trẻ sinh năm 2018: Chỉ tiếp nhận trẻ sinh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018.

2. Số lượng: 


STT

Năm sinh

Lớp

Số lượng trẻ cũ chuyển lên

Số lượng tuyển sinh mới

Tổng số

1

2016

42

13

55/02 lớp

2

2017

Chồi

46

09

55/02 lớp

3

2018

Mầm

30

30

60/02 lớp

4

2019

Nhà trẻ

0

40

40/02 nhóm

Tổng số trẻ dự kiến tuyển sinh:

118

92

210

3. Hồ sơ tuyển sinh:

Bao gồm:

 • Khai sinh (02 bản sao)
 • Hộ khẩu thường trú (02 bản photo)
 • Giấy đăng ký tạm trú/ Sổ tạm trú đối với trường hợp tạm trú (02 bản photo)
 • Phiếu chủng ngừa (bản photo)
 • Thẻ BHYT (bản photo)
 • 02 ảnh 3x4
 • Phiếu đăng ký (theo mẫu của trường).
 • Phiếu điều tra tâm lý (theo mẫu của trường).
 • Phiếu khám sức khỏe (theo mẫu của trường).

4. Thời gian:  Từ 20/7/2020 đến khi tuyển đủ số lượng.

5. Kế hoạch thu:

a. Các khoản thu đầu năm:

 • Nhà trẻ: 3.230.000đ/trẻ 
 • Mầm: 3.330.000đ/trẻ.
 • Chồi: 3.930.000đ/trẻ
 • Lá: 4.530.000đ/trẻ

b. Các khoản thi hàng tháng:

- Học phí:

 • 2.300.000đ/tháng/trẻ 25 – 36 tháng (Chính khóa)
 • 2.000.000đ/tháng/trẻ mẫu giáo. Bao gồm:

+Chính khóa + Anh văn + vẽ đối với trẻ 3 – 4 tuổi

+Chính khóa + Anh văn + vẽ + kỹ năng sống đối với trẻ 4 – 5 tuổi và 5 – 6 tuổi

- Tiền ăn: 45.000đ/ ngày/trẻ; (ăn sáng, ăn phụ, ăn trưa, ăn xế)

- Nước uống :80.000 đ/tháng/trẻ

- Vệ sinh phí:100.000 đ/tháng/trẻ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tuyển sinh:

 • BàLưu Thị Kim Chi-Hiệu trưởng:Trưởng ban
 • Bà Trần Kim Lan - Phó Hiệu trưởng : Phó trưởng ban
 • Bà Trần Thị Lệ Thanh - Nhân viên: Ủy viên

2.  Nhiệm vụ:

          Ban tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh đã đề ra, không gây phiền hà, phức tạp cho phụ huynh học sinh. Cụ thể:

 • Trưởng ban: chịu trách nhiệm chung
 • Phó trưởng ban: căn cứ vào hồ sơ đã được nhận từ phụ huynh tiến hành rà soát và phân nhóm lớp
 • Ủy viên:
 • Tư vấn, phát hồ sơ và hướng dẫn cho phụ huynh
 • Kiểm tra hồ sơ đầy đủ, đúng độ tuổi, hợp lệ
 • Lập danh sách các nhóm lớp sau khi đã được sắp xếp theo độ tuổi.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của trường Mầm non tư thục Minh Đức. Kế hoạch này được thông báo rộng rãi và niêm yết công khai tại văn phòng trường./.                                                                                                                                                                        

 

Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

88