Điạ chỉ: xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38910557

Email: tuthucminhduc@yahoo.com

Mô tả: